Till innehåll på sidan

Sysselsättningsgrad för personer i åldern 20–74 år efter ålder, 2021

Andel (%) sysselsatta av befolkningen i respektive åldersgrupp

Diagram: Sysselsättningsgrad för personer i åldern 20-74 år efter ålder

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik