Till innehåll på sidan

Undersysselsatta deltidsanställda 20–64 år efter ålder 2021

Antal i 1 000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

Ålder Antal i 1 000-tal Procent Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
20-24 21,4 15,5 19,6 22,9 58,0 42,0
25-34 31,1 20,2 28,4 29,9 60,5 39,5
35-44 17,8 13,2 16,3 19,5 57,4 42,6
45-54 24,3 9,7 22,2 14,4 71,4 28,6
55-64 14,8 9,0 13,5 13,3 62,1 37,9
Totalt 109,4 67,8 100,0 100,0 61,7 38,3

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Undersysselsatta är personer som vill öka sin arbetstid och kan börja arbeta mer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik