Till innehåll på sidan

Företagare 20 år och äldre efter antal sysselsatta i företaget samt företagets juridiska form 2020

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

 AntalProcentuell fördelning
 Egen-
företagare
Företagare i eget ABEgen-
företagare
Företagare i eget AB
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
1 67,9 98,8 17,2 49,1 91,0 86,4 39,9 36,0
2-4 5,7 13,1 14,2 44,8 7,6 11,5 33,0 32,8
5-9 0,8 1,9 5,8 21,9 1,1 1,7 13,5 16,0
10-19 0,1 0,3 3,1 11,9 0,2 0,2 7,2 8,7
20-49 0,0 0,0 1,5 5,9 0,0 0,0 3,6 4,3
50- 0,1 0,2 1,2 2,9 0,1 0,2 2,7 2,1
Totalt 74,6 114,3 43,1 136,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB

Kommentarer

Sysselsatta inkluderar anställda med löneinkomst från anställning och företagare med inkomst från näringsverksamhet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik