Till innehåll på sidan

Företagare 20 år och äldre efter näringsgren och ålder 2020

Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal

  KvinnorMän
  20-34 år35-54 år55-64 år65- år20- år20-34 år35-54 år55-64 år65- år20- år
Antal jordbruk, skogsbruk och fiske 985 2 683 3 045 9 015 15 728 2 829 10 360 12 118 26 277 51 584
  tillverknings- och utvinningsindustri 523 1 881 1 365 1 109 4 878 1 449 7 762 5 481 3 741 18 433
  byggindustri 441 1 522 620 492 3 075 8 298 29 263 14 100 7 863 59 524
  handel 1 778 6 570 3 594 2 201 14 143 4 149 16 006 9 331 5 480 34 966
  transportföretag 162 479 301 185 1 127 1 656 7 431 4 699 2 226 16 012
  hotell och restauranger 868 3 140 1 239 493 5 740 1 856 6 869 2 321 792 11 838
  informations- och kommunikationsföretag 1 031 2 092 712 465 4 300 4 642 13 270 3 252 1 927 23 091
  fastighetsbolag 271 1 023 596 751 2 641 493 2 151 1 689 2 095 6 428
  företagstjänster 3 984 17 486 8 329 5 354 35 153 5 507 25 808 14 191 12 214 57 720
  utbildningsväsendet 811 2 398 1 097 913 5 219 645 1 779 888 1 036 4 348
  enheter för vård och omsorg 507 4 099 3 415 2 261 10 282 405 2 266 1 720 1 536 5 927
  personliga och kulturella tjänster m.m. 7 469 15 183 6 448 4 058 33 158 4 102 8 082 3 410 3 928 19 522
  övriga näringsgrenar 42 227 143 112 524 206 1 149 594 453 2 402
  okänd bransch 1 145 3 568 3 361 8 178 16 252 742 2 166 2 345 5 156 10 409
  totalt 20 017 62 351 34 265 35 587 152 220 36 979 134 362 76 139 74 724 322 204
Procentuell fördelning jordbruk, skogsbruk och fiske 4,9 4,3 8,9 25,3 10,3 7,7 7,7 15,9 35,2 16,0
  tillverknings- och utvinningsindustri 2,6 3,0 4,0 3,1 3,2 3,9 5,8 7,2 5,0 5,7
  byggindustri 2,2 2,4 1,8 1,4 2,0 22,4 21,8 18,5 10,5 18,5
  handel 8,9 10,5 10,5 6,2 9,3 11,2 11,9 12,3 7,3 10,9
  transportföretag 0,8 0,8 0,9 0,5 0,7 4,5 5,5 6,2 3,0 5,0
  hotell och restauranger 4,3 5,0 3,6 1,4 3,8 5,0 5,1 3,0 1,1 3,7
  informations- och kommunikationsföretag 5,2 3,4 2,1 1,3 2,8 12,6 9,9 4,3 2,6 7,2
  fastighetsbolag 1,4 1,6 1,7 2,1 1,7 1,3 1,6 2,2 2,8 2,0
  företagstjänster 19,9 28,0 24,3 15,0 23,1 14,9 19,2 18,6 16,3 17,9
  utbildningsväsendet 4,1 3,8 3,2 2,6 3,4 1,7 1,3 1,2 1,4 1,3
  enheter för vård och omsorg 2,5 6,6 10,0 6,4 6,8 1,1 1,7 2,3 2,1 1,8
  personliga och kulturella tjänster m.m. 37,3 24,4 18,8 11,4 21,8 11,1 6,0 4,5 5,3 6,1
  övriga näringsgrenar 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,9 0,8 0,6 0,7
  okänd bransch 5,7 5,7 9,8 23,0 10,7 2,0 1,6 3,1 6,9 3,2
  totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik