Till innehåll på sidan

Nystartade företag efter näringsgren och företagarens nationell bakgrund 2021

Antal och könsfördelning

  svensk bakgrund utländsk bakgrund
  Antal Könsfördelning Antal Könsfördelning
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män
Byggindustri 340 5 120 6 94 310 2 270 12 88
Enheter för vård och omsorg 1 080 570 65 35 500 530 49 51
Fastighetsbolag 680 2 820 19 81 120 510 19 81
Företag inom energi och miljö 10 70 13 88 0 30 0 100
Företagstjänster 4 860 8 720 36 64 1 960 3 020 39 61
Handel 2 060 4 250 33 67 1 580 3 590 31 69
Hotell och restauranger 430 640 40 60 590 1 180 33 67
Informations- och kommunikationsföretag 790 3 670 18 82 370 1 360 21 79
Jordbruk, skogsbruk och fiske 860 1 210 42 58 90 140 39 61
Kreditinstitut och försäkringsbolag 200 1 160 15 85 60 270 18 82
Personliga och kulturella tjänster m.m 4 050 2 490 62 38 1 900 1 200 61 39
Tillverknings- och utvinningsindustri 750 1 690 31 69 260 520 33 67
Transportföretag 80 720 10 90 190 1 760 10 90
Utbildningsväsendet 1 200 990 55 45 320 430 43 57
Uppgift saknas 180 410 31 69 70 180 28 72
Totalt 17 570 34 530 34 66 8 320 16 990 33 67

Källa: Tillväxtanalys, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Det finns även ett antal företag där uppgift saknas om företagarens kön och bakgrund, dessa redovisas inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik