Till innehåll på sidan

Nystartade företag efter näringsgren och ledningens sammansättning 2021

Antal och procentuell fördelning

  Antal Procent
  Kvinnor Män Uppgift saknas Kvinnor Män Uppgift saknas
Byggindustri 650 7 390 480 8 87 6
Enheter för vård och omsorg 1 570 1 100 20 58 41 1
Fastighetsbolag 790 3 320 70 19 79 2
Företag inom energi och miljö 10 100 0 9 91 0
Företagstjänster 6 820 11 740 250 36 62 1
Handel 3 640 7 840 140 31 67 1
Hotell och restauranger 1 020 1 820 30 36 63 1
Informations- och kommunikationsföretag 1 160 5 030 80 19 80 1
Jordbruk, skogsbruk och fiske 950 1 350 20 41 58 1
Kreditinstitut och försäkringsbolag 260 1 420 30 15 83 2
Personliga och kulturella tjänster m.m. 5 950 3 690 60 61 38 1
Tillverknings- och utvinningsindustri 1 010 2 210 60 31 67 2
Transportföretag 270 2 470 60 10 88 2
Utbildningsväsendet 1 530 1 420 20 52 48 1
Okänd bransch 240 600 30 28 69 3
Totalt 25 870 51 500 1 350 33 65 2

Källa: Tillväxtanalys, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Tillväxtanalys

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik