Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst efter hushållstyp och antal barn 2020

Medianinkomst, tusentals kronor och Antal personer i tusental

  Medianinkomst i 1 000-tal kronor Antal personer i 1 000-tal
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Ensamboende, 20+ år 192 240 966 920
Ensamstående med barn 0-19 år 297 328 194 77
1 barn 275 302 104 46
2 barn 322 363 90 31
Sammanboende utan barn, 20+ år 214 278 1 132 1 135
Sammanboende med barn 0-19 år 276 354 943 954
1 barn 257 329 336 344
2 barn 292 373 435 436
3 barn 274 359 172 173

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Bostadsbidrag, barnbidrag och ekonomiskt bistånd har delats lika mellan makar/sambo i hushållet.

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik