Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 2020

Medianinkomst i 1 000-tal kronor

Hushållstyp Median-
inkomst
Sammanboende  
med barn 277
utan barn 385
Ensamstående kvinnor  
med barn 179
utan barn 248
Ensamstående män  
med barn 216
utan barn 266

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst: Summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.

Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)

Konsumtionsenhet: För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Skalan fastställs av SCB och bygger bl.a. på budgetberäkningar utförda av Konsumentverket och underlag för bedömning av en baskonsumtion som kan beräknas för olika hushållstyper.

Konsumtionsenhetsskala:

  • Ensamboende 1,0 
  • Sammanboende par 1,51 
  • Ytterligare vuxen 0,6 
  • Första barnet 0–19 år 0,52 
  • Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik