Till innehåll på sidan

Ersatta dagar för vård av barn 1974–2020

Antal dagar i 1 000-tal och könsfördelning (%)

 FöräldrapenningTillfällig föräldrapenning
 Antal dagar i tusentalKönsfördelning, procentAntal dagar i tusentalKönsfördelning, procent
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
1974 .. .. 100 0 .. .. 60 40
1980 .. .. 95 5 .. .. 63 37
1985 .. .. 94 6 .. .. 67 33
1990 44 851 3 441 93 7 3 756 1 975 66 34
1995 42 519 4 507 90 10 3 325 1 565 68 32
2000 31 226 4 435 88 12 2 888 1 515 66 34
2005 34 339 8 320 80 20 2 819 1 602 64 36
2006 34 526 8 958 79 21 3 107 1 813 63 37
2007 35 856 9 435 79 21 2 918 1 625 64 36
2008 37 117 10 143 79 21 2 987 1 650 64 36
2009 37 169 10 670 78 22 2 879 1 583 65 35
2010 38 229 11 490 77 23 2 972 1 638 64 36
2011 38 363 11 921 76 24 3 238 1 805 64 36
2012 38 371 12 407 76 24 3 162 1 797 64 36
2013 38 706 12 742 75 25 3 593 2 125 63 37
2014 38 962 13 212 75 25 3 702 2 218 63 37
2015 39 256 13 921 74 26 3 759 2 310 62 38
2016 39 248 14 528 73 27 3 890 2 411 62 38
2017 40 612 16 004 72 28 4 035 2 516 62 38
2018 40 395 16 980 70 30 4 250 2 654 62 38
2019 39 531 16 972 70 30 4 117 2 577 61 39
2020 37 299 16 023 70 30 5 051 3 259 61 39

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption samt kontaktdagar ingår inte.

Fr.o.m. 1995 periodiseras statistiken till det år då utbetalningen gjordes.

Föräldraförsäkringen införde 1974 har sedan dess genomgått ett antal förändringar som påverkar jämförbarheten över tid. Mer information finns på Försäkringskassans webbplats.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26