Till innehåll på sidan

Från löne- och näringsinkomst till nettoinkomst för personer i åldern 20–64 år, 2020

Kronor per år (medelvärde), kvinnors andel (%) av mäns inkomst och andel (%) med inkomstslaget

Inkomstslag Med inkomst Samtliga
  Kronor Andel (%) med inkomstslag Kronor
  Kvinnor Män Kvinnors andel (%) av mäns inkomst Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnors andel (%) av mäns inkomst
MARKNADEN 339 000 459 400 74 90 92 305 300 422 400 72
+ löneinkomst 329 500 420 500 78 85 86 279 100 360 800 77
+ näringsinkomst 69 100 80 200 86 7 10 4 500 7 900 57
+ ränta och utdelning 13 600 46 900 29 60 62 8 200 28 900 28
+ kapitalvinst 100 300 132 900 75 13 19 13 500 24 700 55
VÄLFÄRDSSTATEN 83 000 71 800 116 69 60 57 200 43 400 132
Lönerelaterade ersättningar exkl. pension 63 400 58 700 108 45 36 28 600 21 300 134
+ sjukpenning 50 000 48 400 103 16 9 7 800 4 400 177
+ sjuk- och aktivitetsersättning 112 900 123 100 92 5 4 6 000 4 600 130
+ föräldrapenning 36 400 26 700 136 25 20 9 000 5 200 173
+ arbetsmarknadsstöd 70 900 85 000 83 8 8 5 800 7 000 83
Pensioner .. .. .. .. .. .. .. ..
+ pensioner 79 500 114 900 69 7 6 5 600 7 200 78
Lönerelaterade ersättningar inkl. pension 70 300 71 100 99 49 40 34 100 28 500 120
Försörjningsrelaterade bidrag 18 900 15 100 125 41 34 7 700 5 100 151
+ barnbidrag 16 500 14 700 112 40 33 6 600 4 800 138
+ underhållsbidrag 15 200 11 200 136 7 2 1 100 300 367
Behovsprövade bidrag 48 100 46 400 104 6 6 3 100 2 600 119
+ bostadsbidrag 26 900 23 900 113 4 3 1 100 800 138
ekonomiskt bistånd 59 400 52 800 113 3 3 2 000 1 800 111
Övriga bidrag 53 900 48 500 111 23 15 12 300 7 200 171
+ skattepliktigt och skattefritt studiestöd (inkl. lån) 66 700 67 100 99 11 8 7 600 5 200 146
+ övriga skattepliktiga och skattefria bidrag 37 100 26 300 141 13 8 4 700 2 100 224
NEGATIVA TRANSFERERINGAR 95 300 133 500 71 94 94 89 800 126 000 71
- skatt 89 200 127 900 70 94 94 83 500 119 900 70
- återbetalt studielån 10 900 10 800 101 26 17 2 800 1 800 156
- givet underhållsbidrag 11 700 15 800 74 3 7 300 1 100 27
- övriga negativa transfereringar 11 600 14 200 82 28 23 3 200 3 300 97
INDIVIDUELL DISPONIBEL INKOMST 279 700 347 400 81 99 98 276 200 342 000 81

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Bostadsbidrag, barnbidrag och ekonomiskt bistånd har delats lika mellan makar/sambo i hushållet.

Definitioner och förklaringar

Nettoinkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik