Till innehåll på sidan

Från löne- och näringsinkomst till nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre, 2020

Kronor per år (medelvärde), kvinnors andel (%) av mäns inkomst och andel (%) med inkomstslaget

Inkomstslag Med inkomst Samtliga
  Kronor Andel (%) med inkomstslag Kronor
  Kvinnor Män Kvinnors andel (%) av mäns inkomst Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnors andel (%) av mäns inkomst
MARKNADEN 94 600 164 200 58 69 74 64 800 121 400 53
+ löneinkomst 121 000 155 100 78 18 23 21 300 35 900 59
+ näringsinkomst 32 800 48 000 68 6 13 1 900 6 500 29
+ ränta och utdelning 16 600 52 000 32 63 65 10 400 33 900 31
+ kapitalvinst 241 600 262 900 92 13 17 31 200 45 100 69
VÄLFÄRDSSTATEN 212 000 285 500 74 99 99 210 500 282 900 74
Pensioner 204 700 282 300 73 99 99 202 100 278 100 73
+ allmän pension 153 800 186 800 82 98 97 150 300 181 500 83
+ tjäntepension 48 200 93 200 52 87 89 42 200 82 800 51
+ privat pension 36 500 49 000 74 26 28 9 600 13 800 70
Behovsprövade bidrag 36 000 36 100 100 20 9 7 300 3 200 228
+ bostadstillägg 33 500 32 200 104 20 9 6 600 2 700 244
+ äldreförsörjningstöd 45 500 34 800 131 1 1 600 400 150
Övriga bidrag 40 700 41 800 97 3 4 1 200 1 500 80
+ övriga skattepliktiga och skattefria bidrag och ersättningar 40 700 41 800 97 3 4 1 200 1 500 80
NEGATIVA TRANSFERERINGAR 57 400 100 500 57 99 99 56 500 99 200 57
- skatt 57 400 100 400 57 99 99 56 500 99 100 57
- övriga negativa transfereringar 14 500 16 000 91 0 1 0 100 0
INDIVIDUELL DISPONIBEL INKOMST 219 000 305 200 72 100 100 218 700 304 800 72

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har delats lika mellan makar/sambor i hushållet.

Definitioner och förklaringar

Nettoinkomst: Summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik