Till innehåll på sidan

Frånvarande hela veckan p.g.a. föräldraledighet efter frånvarotid och utbildningsnivå 2021

Antal i 1 000-tal

Utbildningsnivå 1-2 veckor 3-12 veckor 13-51 veckor 52 eller fler veckor Uppgift saknas Totalt
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Förgymnasial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Gymnasial .. 5,5 .. 4,3 10 .. .. .. .. .. 20,3 12,4
Eftergymnasial 8,1 6,7 16,1 8,4 40,8 8,1 11,4 .. .. .. 76,5 23,3
Uppgift saknas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Totalt 11,3 13,1 19,9 13,2 52,1 10,4 15,9 .. .. .. 99,4 37,1

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Här ingår ledighet vid födsel eller adoption, pappaledighet, tillfällig vård av barn, vård av andras barn och obetald tjänstledighet för vård av barn

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik