Till innehåll på sidan

Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp med sökande i åldern 18–64 år 2020

Antal, andel (%) av alla inom respektive grupp och procentuell fördelning

Hushållstyp[1]AntalAndel av alla i gruppen[2]Procentuell fördelning
Sammanboende[4]      
utan barn 6 047 0,7 3,2
med barn 22 675 2,4 12,0
Ensamstående kvinnor      
utan barn 44 578 6,4 23,7
med barn 29 321 15,1 15,6
Ensamstående män      
utan barn 80 049 8,3 42,5
med barn 5 604 9,0 3,0
Totalt[3] 188 274 5,0 100,0

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen. Publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

  1. Hushållen räknas en gång i riket.
  2. Antalet hushåll i befolkningen är från befolkningsregistret. (Källa: SCB)
  3. Inklusive okänd hushållstyp.
  4. Här jämställs sammanboende, registrerade partnerskap och gifta par. För sammanboende inkluderas hushåll där en av de sökande är i åldern 18-64 år.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26