Till innehåll på sidan

Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp med sökande i åldern 18–64 år 2021

Antal, andel (%) av alla inom respektive grupp och procentuell fördelning

Hushållstyp[1] Antal Andel av alla i gruppen[2] Procentuell fördelning
Sammanboende[4]      
utan barn 5 471 0,6 3,2
med barn 19 947 2,1 11,5
Ensamstående kvinnor      
utan barn 42 818 6,0 24,8
med barn 26 850 13,9 15,5
Ensamstående män      
utan barn 72 924 7,5 42,2
med barn 4 948 7,9 2,9
Totalt[3] 172 958 4,6 100,0

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen. Publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

  1. Hushållen räknas en gång i riket.
  2. Antalet hushåll i befolkningen är från befolkningsregistret. (Källa: SCB)
  3. Inklusive okänd hushållstyp.
  4. Här jämställs sammanboende, registrerade partnerskap och gifta par. För sammanboende inkluderas hushåll där en av de sökande är i åldern 18-64 år.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26