Till innehåll på sidan

Kvinnors lön som andel (%) av mäns lön efter sektor före och efter standardvägning 2003–2021

Procent

År Kommuner Regioner Staten Privat Sektor Samtliga sektorer
  Ej stand. vägd Stand. vägd Ej stand. vägd Stand. vägd Ej stand. vägd Stand. vägd Ej stand. vägd Stand. vägd Ej stand. vägd Stand. vägd
2004 91 98 71 93 85 92 85 91 84 92
2005 92 99 71 93 86 92 85 91 84 92
2006 92 98 72 93 87 93 86 91 84 92
2007 91 98 72 94 87 93 86 91 84 93
2008 92 99 73 93 88 93 86 91 84 92
2009 93 99 73 94 89 93 87 92 85 93
2010 94 99 73 94 89 94 87 92 86 93
2011 94 99 74 94 91 94 87 92 86 93
2012 94 99 75 94 91 94 88 92 86 93
2013 94 99 76 94 92 94 88 92 87 93
2014 95 99 76 95 92 94 88 93 87 94
2015 95 99 78 95 93 95 88 93 87 94
2016 97 99 79 95 93 95 88 94 88 95
2017 97 99 79 95 93 95 89 94 89 95
2018 97 99 80 95 93 95 90 94 89 95
2019 98 99 81 96 94 95 91 94 90 95
2020 98 99 82 96 94 95 91 94 90 95
2021 98 99 82 96 95 95 90 94 90 95

Källa: Lönestrukturstatistiken, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Standardvägningen 2014 och senare år är gjord med hjälp av SSYK 2012, tidigare år med hjälp av SSYK 96.

Med standardvägning avses här att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper.

Beräkningarna 1994–2013 är gjorda på 113 yrkesgrupper. Resultatet kan skilja sig från beräkningar gjorda på 355 yrken.

Beräkningarna 2014 och framåt är gjorda på 147 yrkesgrupper och kan skilja sig åt från beräkningar gjorda på 429 yrken.

Mer om statistiken

Källa
Medlingsinstitutet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik