Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor och totalt 2021

Månadslön i 1 000-tal kronor och beräknade kvoter

diagram

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Medlingsinstitutet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik