Till innehåll på sidan

Frånvarande p.g.a. sjukdom hela eller del av referensveckan efter ålder 2021

Antal i 1 000-tal

Ålder Hela referensveckan Del av referensveckan
  Kvinnor Män Kvinnor Män
20-24 2,9 3,7 8,3 7,4
25-34 13,4 9,6 22,5 19,6
35-44 17,0 12,6 16,9 15,0
45-54 20,1 12,3 17,9 13,4
55-64 19,4 17,6 15,8 10,6
Totalt 72,7 55,9 81,4 66,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik