Till innehåll på sidan

Pågående sjukpenningfall i december åren 1974–2021

Antal i 1 000 tal

Pågående sjukpenningfall i december åren 1974–

Källa: Sjukfall, Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

I statistiken ingår enbart sjukfall där ett sjukfall är en period av sammanhängande utbetalningar av sjukpenning (inkl. förebyggande, förlängd och fortsatt sjukpenning), rehabiliteringspenning (inkl. förlängd rehabiliteringspenning) och arbetsskadesjukpenning.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26