Till innehåll på sidan

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning efter ålder december 2021

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning, procent
  Kvinnor Män Kvinnor Män
20-24 år 5 985 7 246 45,2 54,8
25-34 år 11 919 14 976 44,3 55,7
35-44 år 13 921 13 780 50,3 49,7
45-54 år 34 392 22 785 60,2 39,8
55-64 år 75 611 47 833 61,3 38,7
Totalt 20-64 år 141 828 106 620 57,1 42,9

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Aktivitetsersättning gäller personer 19-29 år. Sjukersättning gäller personer 30 år och äldre.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26