Till innehåll på sidan

Fördjupningar

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här har du möjlighet att fördjupa dig i jämställdhetsstatistik om dem som är i respektive utanför arbetskraften, jämställdhetsstatistik om entreprenörskap och företagande, och om utbildning och forskning.

För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas på alla områden. Det innebär att statistiken inte enbart ska vara könsuppdelad utan också relatera till de jämställdhetsfrågor som finns i samhället.

Två fördjupningsområden med aktuell statistik

Äldre fördjupningsområde som inte uppdateras

Nedan finns en tabellförteckning över alla tabeller och diagram:

För samtliga tabeller gäller följande teckenförklaring:

Tecken Förklaring
Inget finns att redovisa (värdet noll)
0 Mindre än hälften av den använda enheten
.. Uppgift är inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
. Uppgift kan inte förekomma