Till innehåll på sidan

Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20–64 år

Timmar och minuter per vecka

Diagram: Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20–64 år

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Undersökningen 1990 genomfördes mellan september och maj. För jämförbarheten är uppgifterna i denna tabell för 2000/01 och 2010/11 framtagna för just denna period.

I obetalt arbete ingår: hushållsarbete, underhållsarbete, omsorg om egna barn, omsorg om andra, inköp av varor och tjänster samt annat hemarbete.

I betalt arbete ingår lunch och resor till och från arbetet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26