Till innehåll på sidan

Personer med närståendepenning 2021

Antal och könsfördelning (%)

År Antal Könsfördelning
  kvinnor män kvinnor män
1999 5 447 2 178 71 29
2000 5 873 2 505 70 30
2001 6 238 2 589 71 29
2002 6 592 2 832 70 30
2003 6 641 2 909 70 31
2004 6 912 2 927 70 30
2005 7 049 2 931 71 29
2006 7 036 2 855 71 29
2007 7 121 2 722 72 28
2008 6 820 2 571 73 27
2009 7 783 2 816 73 27
2010 8 369 2 913 74 26
2011 9 703 3 548 73 27
2012 10 264 3 757 73 27
2013 10 975 4 053 73 27
2014 11 338 4 282 73 27
2015 11 446 4 224 73 27
2016 11 150 4 279 72 28
2017 12 418 4 825 72 28
2018 12 328 4 804 72 28
2019 11 706 4 641 72 28
2020 10 859 4 223 72 28
2021 9 482 3 591 73 27

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Den som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk kan få närståendepenning. Med svårt sjuk menas att det ska finnas ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Närståendepenning kan betalas ut som hel, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på i vilken omfattning den närstående avstår från arbete. I regel kan den betalas ut i högst 100 dagar för varje person som vårdas. Antalet dagar som kan betalas ut höjdes 2010 från 60 till 100 dagar. Statistiken påverkas i hög grad av regeländringar som skett. Detta är särskilt viktigt att beakta vid jämförelser över tid. Mer information finns hos Försäkringskassan.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik