Till innehåll på sidan

Personer 20-64 år efter arbetskraftstillhörighet och vanligen arbetad tid 1970-2019

Antal i 1 000-tal

 Kvinnor     Män
ÅrHeltid
35- tim
Lång
deltid
20-34 t
Kort
deltid
1-19 t
Arbets-
lösa
Ej i arbets-
kraften
Heltid
35- tim
Lång
deltid
20-34 t
Kort
deltid
1-19 t
Arbets-
lösa
Ej i arbets-
kraften
1970 37,1 14,5 7,6 0,9 39,9 87,4 1,2 0,7 1,0 9,7
1971 38,0 15,2 7,2 1,4 38,2 86,5 1,2 0,6 1,8 9,9
1972 38,4 15,8 7,2 1,6 37,0 85,9 1,2 0,6 1,9 10,3
1973 38,6 16,7 7,0 1,6 36,1 86,4 1,2 0,5 1,8 10,1
1974 40,4 17,5 7,1 1,3 33,7 87,4 1,1 0,5 1,3 9,7
1975 41,1 19,5 7,2 1,1 31,0 87,9 1,4 0,6 1,0 9,0
1976 39,0 21,3 8,6 1,2 29,9 87,5 1,9 0,8 1,0 8,8
1977 38,8 23,2 8,5 1,3 28,1 86,4 2,4 0,8 1,2 9,2
1978 38,8 24,9 8,3 1,5 26,5 85,1 2,8 0,9 1,7 9,4
1979 39,3 26,6 7,9 1,5 24,7 85,0 3,2 1,0 1,5 9,3
1980 39,9 28,0 7,5 1,5 23,2 84,8 3,7 1,0 1,3 9,2
1981 41,1 28,8 7,2 1,7 21,2 83,5 4,0 0,9 1,9 9,7
1982 41,2 29,5 6,7 2,3 20,3 82,8 3,8 1,1 2,4 9,8
1983 42,1 29,8 6,1 2,5 19,4 82,7 3,8 1,0 2,8 9,8
1984 43,3 29,8 5,7 2,6 18,7 82,7 3,6 1,0 2,6 10,1
1985 44,9 30,0 5,0 2,3 17,8 83,1 3,5 1,0 2,5 9,9
1986 46,4 29,8 4,7 2,2 16,8 83,1 3,6 0,9 2,3 10,0
1987 45,4 32,3 4,4 2,5 15,7 82,7 4,0 0,9 2,4 10,1
1988 47,5 31,6 4,0 2,1 15,0 83,1 4,4 0,9 2,0 9,8
1989 49,2 30,7 3,7 1,8 14,7 83,5 4,6 0,9 1,7 9,5
1990 50,6 30,0 3,5 1,9 14,2 83,6 4,6 0,9 1,9 9,3
1991 49,7 29,4 3,6 2,9 14,8 81,4 4,5 1,1 3,6 9,8
1992 47,8 28,3 3,8 4,8 16,0 76,7 4,7 1,3 6,9 11,2
1993 45,3 27,1 3,9 7,8 17,3 71,3 4,8 1,5 11,0 12,7
1994 44,7 26,0 4,0 8,4 18,4 70,2 5,0 1,7 11,2 13,3
1995 45,3 25,4 4,0 8,6 18,3 71,4 4,9 1,7 10,2 13,2
1996 45,7 24,1 3,9 9,8 18,2 71,2 4,8 1,7 10,6 13,0
1997 45,7 23,0 4,0 10,1 19,0 70,6 4,7 1,7 10,7 13,7
1998 46,6 22,9 3,7 8,4 20,0 72,0 4,6 1,7 8,9 14,0
1999 48,6 22,4 3,5 7,2 19,7 72,9 4,7 1,8 7,6 13,9
2000 50,1 22,0 3,5 5,7 19,6 74,1 4,6 1,9 6,4 13,8
2001 51,5 21,5 3,7 5,0 19,1 74,6 4,9 1,8 5,5 13,8
2002 51,4 21,4 3,7 4,9 19,2 73,8 5,0 1,9 5,7 14,2
2003 51,0 20,9 3,8 5,5 19,7 72,6 5,3 2,0 6,4 14,4
2004 50,2 21,0 4,0 6,4 19,6 71,6 5,8 2,3 6,9 14,2
2005 49,2 22,4 3,7 5,3 19,2 72,1 6,2 2,2 6,1 13,1
2006 49,5 22,6 3,6 4,9 19,3 73,3 6,2 2,1 5,3 13,1
2007 50,5 22,7 3,8 4,3 18,6 74,4 6,4 2,1 4,4 12,6
2008 51,0 22,2 3,9 4,3 18,5 74,7 6,4 2,2 4,3 12,3
2009 50,2 21,6 3,8 5,5 18,8 71,9 6,5 2,3 6,7 12,4
2010 49,9 21,2 3,8 6,0 19,0 72,2 6,5 2,3 6,9 12,1
2011 51,7 20,8 3,9 5,5 18,0 73,4 6,3 2,3 6,2 11,7
2012 52,7 20,2 3,8 5,5 17,7 72,9 6,4 2,5 6,6 11,5
2013 53,6 19,6 3,8 5,7 17,1 73,2 6,4 2,5 6,6 11,2
2014 54,2 19,3 3,9 5,6 16,8 73,2 6,5 2,3 6,6 11,2
2015 55,2 19,0 4,0 5,3 16,3 73,2 6,7 2,5 6,2 11,3
2016 56,4 18,4 4,1 4,8 16,0 73,9 6,7 2,3 5,9 11,0
2017 57,5 17,9 4,1 4,8 15,5 74,4 6,7 2,4 5,7 10,6
2018 58,5 17,5 4,1 4,8 14,8 75,0 7,0 2,3 5,2 10,1
2019 59,0 16,7 3,8 5 15,3 74,9 7,0 2,3 5,3 10,3

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Sedan år 2005 räknas personer som är folkbokförda i Sverige och jobbar utomlands som sysselsatta i Arbetskraftsundersökningen. Tidigare räknades dessa personer till de som inte är i arbetskraften. Förändringarna som skedde innebar att det uppstod tidsseriebrott men är i tabeller och diagram länkade bakåt till och med år 1987.

Vanligen arbetad tid är den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överenskommelse. För företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar och anställda utan överenskommen arbetstid avses den genomsnittliga arbetstiden. För personer som kallas vid behov och personer som arbetade tillfälligt under referensveckan avses den faktiska arbetade tiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09