Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20-64 år som arbetar deltid på grund av att de tar hand om barn eller närstående 2021

Antal i 1 000-tal och könsfördelning (%)

Orsak Antal i 1 000-tal Könsfördelning, procent
  kvinnor män kvinnor män
Tar hand om barn 85,8 19,5 81,5 18,5
Tar hand om närstående .. .. .. ..

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik