Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år efter ålder och hel- respektive deltid 2020

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

Ålder AntalProcent
 kvinnormänkvinnormän
 deltidheltiddeltidheltiddeltidheltiddeltidheltid
20-24 77,7 73,0 58,3 121,9 51,6 48,4 32,3 67,7
25-34 141,3 403,1 77,5 542,3 26,0 74,0 12,5 87,5
35-44 122,4 399,5 54,8 539,7 23,5 76,5 9,2 90,8
45-54 109,3 460,5 44,6 568,2 19,2 80,8 7,3 92,7
55-64 123,3 326,7 67,8 415,1 27,4 72,6 14,0 86,0
samtliga 20-64 574,0 1 662,8 302,9 2 187,2 25,7 74,3 12,2 87,8

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik