Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år efter ålder och hel- respektive deltid 2021

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

Ålder Antal Procent
  kvinnor män kvinnor män
  deltid heltid deltid heltid deltid heltid deltid heltid
20-24 71,0 76,3 41,9 132,7 48,2 51,8 24,0 76,0
25-34 115,2 409,4 63,1 544,7 22,0 78,0 10,4 89,6
35-44 98,3 407,4 43,2 547,1 19,4 80,6 7,3 92,7
45-54 88,7 454,9 40,7 553,5 16,3 83,7 6,8 93,2
55-64 102,4 338,1 54,4 417,3 23,2 76,8 11,5 88,5
Samtliga 20-64 475,6 1 686,1 243,3 2 195,2 22,0 78,0 10,0 90,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "arbetar du heltid eller deltid".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik