Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år som arbetar deltid av orsak som vård av barn och vård av vuxen anhörig/släkting 2020

Antal i 1 000-tal och könsfördelning (%)

OrsakAntalKönsfördelning
 kvinnormänkvinnormän
vård av barn 100,0 22,3 81,8 18,2
vård av anhörig/släkting .. .. .. ..
vård av barn och vård av anhörig/släkting 12,3 .. .. ..

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26