Till innehåll på sidan

Tid för obetalt arbete för personer 20–64 år efter aktivitet 2010/11

Timmar och minuter per vecka

 KvinnorMän
Hushållsarbete
12:20 7:14
därav Matlagning
4:25 2:58
Diskning, avdukning
1:50 1:04
Städning av bostaden
3:46 2:08
Tvätt, strykning
1:37 0:31
Underhållsarbete
2:23 4:16
Omsorg om egna barn
3:57 2:26
Omsorg om andra
0:52 0:53
Inköp av varor och tjänster
3:11 2:26
Annat hemarbete
0:59 0:46
Resor i samband med hemarbete
3:10 3:12
Totalt
26:52 21:14

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna från Tidsanvändningsundersökningen kan i vissa fall skilja sig något från tidigare publicerade uppgifter på grund av förändrad beräkningsmetod. Skillnader i skattningarna är i  huvudsak marginella och påverkar inte beskrivningen av tidsanvändningen i Sverige och dess utveckling. Den nya beräkningsmetoden har införts i syfte att minska osäkerheten i skattningarna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26