Till innehåll på sidan

Tid för obetalt arbete för personer 20–64 år efter livscykel 2010/11

Timmar per vecka

Diagram: Tid för obetalt arbete för personer 20–64 år efter livscykel 2010/11

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26