Till innehåll på sidan

Tid för omsorg om andra för personer 20–64 år efter familjecykel 2010/11

Timmar och minuter per vecka

 KvinnorMän
Ensamstående 20–44 år utan barn
0:59 0:39
Sammanboende 20–44 år utan barn
0:21 ..
Ensamstående 45–64 år utan barn
1:19 1:29
Sammanboende 45–64 år utan barn
1:45 1:22
Ensamstående småbarnsföräldrar
.. ..
Sammanboende småbarnsföräldrar
0:26 0:38
Ensamstående föräldrar med barn 7–17 år
0:27 ..
Sammanboende föräldrar med barn 7–17 år
0:14 0:41

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna från Tidsanvändningsundersökningen kan i vissa fall skilja sig något från tidigare publicerade uppgifter på grund av förändrad beräkningsmetod. Skillnader i skattningarna är i huvudsak marginella och påverkar inte beskrivningen av tidsanvändningen i Sverige och dess utveckling. Den nya beräkningsmetoden har införts i syfte att minska osäkerheten i skattningarna.

Definitioner och förklaringar

I omsorg om andra ingår hjälp till vuxna i eget hushåll, hjälp till barn i andras huhåll, annan hjälp till andras hushåll samt besök av patient på sjukhus.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26