Till innehåll på sidan

Tid för omsorg om egna barn för personer 20–64 år efter familjecykel 2010/11

Timmar och minuter per vecka

 KvinnorMän
Ensamstående småbarnsföräldrar
19:12 ..
Sammanboende småbarnsföräldrar
16:22 11:08
Ensamstående föräldrar med barn 7–17 år
04:04 ..
Sammanboende föräldrar med barn 7–17 år
03:41 2:38

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna från Tidsanvändningsundersökningen kan i vissa fall skilja sig något från tidigare publicerade uppgifter på grund av förändrad beräkningsmetod.

Skillnader i skattningarna är i huvudsak marginella och påverkar inte beskrivningen av tidsanvändningen i Sverige och dess utveckling.

Den nya beräkningsmetoden har införts i syfte att minska osäkerheten i skattningarna.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26