Till innehåll på sidan

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 1972–2021 i kommunal regi

Antal barn i befolkningen i 1 000-tal och andel (%) inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i respektive åldersgrupp

Ålder 1972 1980 1990 2000 2018 2019 2020 2021
  Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
1-5 689 12 604 36 641 57 471 65 609 69 610 69 605 68 599 68
6-9 360 6 338 22 289 50 482 62 496 74 499 74 497 72 498 71
10-12 316 1 332 3 294 7 367 6 363 17 370 17 378 16 379 15

Källa: Barnomsorg, 1972–90 SCB, Förskoleverksamhet, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem, Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifter för tidigare år än 2000 avser åldern 1-6 år respektive 7-9 år. I åldersgruppen 10–12 år kan det förekomma barn äldre än 12 år.

Från och med 2011 har benämningarna barnomsorg och skolbarnomsorg tagits bort från Skolverkets redovisning.

Benämningarna användes som samlingsbegrepp för inskrivna barn i förskola, annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg) och fritidshem. Sammanställningen av antal inskrivna barn har därför gjorts utifrån samma grundvärden som tidigare år.

Könsuppdelad statistik finns på Skolverkets webbplats

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26