Till innehåll på sidan

Personer 16–64 år aktiva i en facklig organisation efter ålder 2019

Andel (%) av alla i gruppen

ÅlderKvinnorMän
16-24 0,6 0,9
25-34 4,3 3,6
35-44 5,5 3,0
45-54 6,6 7,1
55-64 7,7 5,3
Samtliga 5,1 4,1

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Osäkerhetstalen återfinns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26