Till innehåll på sidan

Personer 16–84 år aktiva i ett politiskt parti efter ålder 2019

Andel (%) av alla i gruppen

ÅlderKvinnorMän
16-24 1,0 1,9
25-34 0,5 0,5
35-44 0,4 0,8
45-54 0,8 2,3
55-64 1,2 1,8
65-74 1,5 2,7
75-84 1,7 1,6
Samtliga 0,9 1,6

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Osäkerhetstalen återfinns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26