Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i fackliga organisationer 1985, 2001, 2019 och 2021

Könsfördelning (%)

Organisation1985200120192021
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
LO                
Representantskap 14 86 42 58 47 53 .. ..
Styrelse .. 100 36 64 35 65 .. ..
Förbundsordförande .. 100 14 86 44 56 .. ..
Medlemmar 43 57 46 54 46 54 .. ..
TCO                
Representantskap 36 64 58 42 56 44 58 42
Styrelse 20 80 53 47 53 47 50 50
Förbundsordförande 11 89 60 40 50 50 57 43
Medlemmar[1] 57 43 62 38 59 41 58 42
SACO                
Representantskap 29 71 46 54 52 48 52 48
Styrelse 12 88 43 57 45 55 45 55
Förbundsordförande 15 85 57 43 50 50 62 38
Medlemmar 38 62 53 47 54 46 56 44

1 Fr.o.m. 2003 ingår Försäkringsanställdas förbund under ST.

2 Avser 1983.

3 Uppgifterna för LO avser 2018, uppgifterna för TCO och SACO avser 2019.

Källa: Respektive organisation, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26