Till innehåll på sidan

Chefer i privat sektor efter typ av chef 2019

Antal och könsfördelning (%)

 Antal Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 4 300 21 900 16 84
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 33 600 52 300 39 61
Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 12 500 55 500 18 82
Chefer inom utbildning 3 800 .. .. ..
Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 6 100 3 200 66 34
Chefer inom bank, finans och försäkring (endast privat sektor) 1 900 2 600 43 57
Chefer inom övrig servicenäring 9 000 10 100 47 53
Totalt 71 200 146 900 33 67

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Medlingsinstitutet

Senast uppdaterad
2020-05-29