Till innehåll på sidan

Chefer i privat sektor efter typ av chef 2020

Antal och könsfördelning (%)

Typ av chef Antal Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 5 400 23 200 19 81
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 33 200 51 500 39 61
Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 12 600 56 300 18 82
Chefer inom utbildning 4 000 980 81 19
Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 6 600 3 700 64 36
Chefer inom bank, finans och försäkring (endast privat sektor) 2 000 2 700 42 58
Chefer inom övrig servicenäring 8 800 10 600 45 55
Totalt 72 600 148 900 33 67

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Medlingsinstitutet

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik