Till innehåll på sidan

Styrelsemedlemmar i aktiebolag efter antal styrelser, 2019

Antal och Könsfördelning (%)

 Styrelsemedlemmar, antalStyrelsemedlemmar, könsfördelning i procent
 kvinnormänkvinnormän
1 188 400 293 800 39,1 60,9
2 18 800 44 200 29,8 70,2
3 3 600 11 700 23,6 76,4
4 1 200 4 400 21,6 78,3
5 eller fler 1 200 5 700 17,0 83,0

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Varje enskilt värde är avrundat utifrån den egna entalsuppgiften, därav kan en summering av talen i tabellen avvika från uppgiften i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-15