Till innehåll på sidan

Styrelsemedlemmar i aktiebolag efter inrikes/utrikes född, 2021

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

    Styrelsemedlemmar, antal Styrelsemedlemmar, procentuell fördelning Styrelsemedlemmar, könsfördelning i procent
    kvinnor män kvinnor män kvinnor män
inrikes födda styrelseordförande 12 200 59 300 6 14 17 83
  styrelseledamöter 73 100 229 000 34 54 24 76
  suppleant 112 200 96 700 51 23 54 46
  övrigt 20 900 38 200 10 9 35 65
  totalt 218 400 423 200 100 100 34 66
utrikes födda styrelseordförande 1 400 5 100 4 8 22 78
  styrelseledamöter 11 800 32 900 31 53 26 74
  suppleant 20 400 15 700 53 25 56 44
  övrigt 4 900 8 700 13 14 36 64
  totalt 38 400 62 400 100 100 38 62

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Varje enskilt värde är avrundat utifrån den egna entalsuppgiften, därav kan en summering av talen i tabellen avvika från uppgiften i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-15