Till innehåll på sidan

Styrelsemedlemmar i aktiebolag efter inrikes/utrikes född, 2019

Antal, Procentuell fördelning(%) och Könsfördelning (%)

  Styrelsemedlemmar, antalStyrelsemedlemmar, procentuell fördelningStyrelsemedlemmar, könsfördelning i procent
  kvinnormänkvinnormänkvinnormän
inrikes födda styrelseordförande 11 700 58 400 6,0 14,0 16,0 83,0
  styrelseledamöter 71 100 225 800 33,0 54,0 24,0 76,0
  suppleant 109 300 93 400 51,0 22,0 54,0 46,0
  övrigt 21 700 39 900 10,0 10,0 34,0 66,0
  totalt 213 800 417 500 100,0 100,0 35,0 65,0
utrikes födda styrelseordförande 1 400 5 000 4,0 8,0 22,0 78,0
  styrelseledamöter 10 800 30 500 30,0 52,0 26,0 74,0
  suppleant 19 100 14 400 53,0 25,0 57,0 43,0
  övrigt 4 900 8 900 14,0 15,0 38,0 62,0
  totalt 36 200 58 800 100,0 100,0 36,0 65,0

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Varje enskilt värde är avrundat utifrån den egna entalsuppgiften, därav kan en summering av talen i tabellen avvika från uppgiften i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-15