Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i affärsverken 2018

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Styrelseordförande
- 3 - 100
Generaldirektör
3 - 100 -
Styrelseledamöter
13 12 52 48

Källa: Respektive organisation, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29