Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i affärsverken 2021

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelseordförande
- 3 - 100
Generaldirektör
3 1 75 25
Styrelseledamöter
14 10 58,3 41,7

Källa: Respektive organisation, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29