Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i börsföretag 2019

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Styrelseordförande 31 276 10,1 89,9
Verkställande direktör/generaldirektör 31 276 10,1 89,9
Styrelseledamöter 675 1 287 34,4 65,6

Källa: Bolagsverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Från och med 2017 redovisas endast en ordförande och en VD per företag.

Definitioner och förklaringar

Avser Svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small cap).

Styrelseordförande inkluderar funktionen OF.

Verkställande direktör inkluderar funktioner som VD och EVD.

Styrelseledamöter samtliga LE (inkl. VD, VVD, OF, VOF. Exkl. Arbetsrepresentanter).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29