Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i börsföretag 2017

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Styrelseordförande
23 270 7,8 92,2
Verkställande direktör
22 271 7,5 92,5
Styrelseledamöter
657 1 271 34,1 65,9

Källa: Bolagsverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna är framtagna 2017-12-31.

Från och med 2017 redovisas endast en ordförande och en VD per företag.

Definitioner och förklaringar

Avser Svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small cap).

Styrelseordförande inkluderar funktionen OF.

Verkställande direktör inkluderar funktioner som VD och EVD.

Styrelseledamöter samtliga LE (inkl. VD, VVD, OF, VOF. Exkl. Arbetsrepresentanter).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-18