Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i börsföretag 2020

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelseordförande 30 279 9,7 90,3
Verkställande direktör/generaldirektör 39 270 12,6 87,4
Styrelseledamöter 708 1 274 35,7 64,3

Källa: Bolagsverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Från och med 2017 redovisas endast en ordförande och en VD per företag.

Definitioner och förklaringar

Avser Svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small cap).

Styrelseordförande inkluderar funktionen OF.

Verkställande direktör inkluderar funktioner som VD och EVD.

Styrelseledamöter samtliga LE (inkl. VD, VVD, OF, VOF. Exkl. Arbetsrepresentanter).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29