Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2021

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Styrelseordförande 21 20 51 49
Styrelseledamöter 120 140 46 54

Källa: Finansdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29