Till innehåll på sidan

Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 2022

Antal och könsfördelning (%)

  Antal Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelseordförande 19 20 49 51
Styrelseledamöter 119 129 48 52

Källa: Finansdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29