Till innehåll på sidan

Chefer i offentlig sektor efter typ av chef 2020

Antal och könsfördelning (%)

SektorAntal Könsfördelning
Typ av chef KvinnorMänKvinnorMän
Staten        
Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 210 210 51 49
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 3 500 1 970 64 36
Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 740 1 150 39 61
Chefer inom utbildning .. 0 .. ..
Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 3 710 4 740 44 56
Chefer inom övrig servicenäring 0 0 .. ..
Regioner        
Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 20 30 44 56
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 990 480 67 33
Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 170 330 34 66
Chefer inom utbildning 80 50 60 40
Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 6 990 2 060 77 23
Chefer inom övrig servicenäring .. .. .. ..
Kommuner        
Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 300 360 45 55
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 2 760 1 360 67 33
Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 1 240 2 200 36 64
Chefer inom utbildning 9 310 2 810 77 23
Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 13 400 4 110 77 23
Chefer inom övrig servicenäring .. .. .. ..
Offentlig sektor        
Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 530 600 47 53
Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 7 250 3 810 66 34
Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 2 140 3 680 37 63
Chefer inom utbildning 9 390 2 860 77 23
Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 24 100 10 910 69 31
Chefer inom övrig servicenäring 0 0 .. ..

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Medlingsinstitutet

Senast uppdaterad
2020-06-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik