Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommunala facknämnder 2019

Procentuell fördelning, könsfördelning (%) och antal

FacknämndProcentuell fördelningKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Vård/omsorg/social 31,4 17,8 58,4 41,6
Barn/ungdom/utbildning 22,4 16,8 51,5 48,5
Kultur/fritid/turism 9,9 9,9 44,5 55,5
Teknik/miljö/trafik/fastighet 19,1 36,6 29,4 70,6
Övriga facknämnder 17,2 18,9 41,9 58,1
Totalt 100,0 100,0 44,3 55,7
Totalt, antal 11 628 14 615    

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26