Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommuner efter organ 2019

Procentuell fördelning, könsfördelning (%) och antal

 Procentuell
fördelning
Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Kommunstyrelse 11 12 40 60
Kommunfullmäktige 33 33 43 57
Facknämnder 45 42 44 56
Övriga nämnder 11 12 40 60
Totalt 100 100 43 57
Totalt antal 25 922 34 553    

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26