Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommuner efter position 2019

Procentuell fördelning, könsfördelning (%) och antal

 PositionProcentuell fördelningKönsfördelning
 kvinnormänkvinnormän
ordförande 4 5 36 64
vice ordförande 7 7 42 58
övriga ordinarie ledamöter 46 46 43 57
ersättare 43 42 44 56
totalt 100 100 43 57

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26