Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i landstingskommunala facknämnder 2019

Procentuell fördelning, könsfördelning (%) och antal

FacknämndProcentuell fördelningKönsfördelning
 kvinnormänkvinnormän
vård/omsorg/social 53,9 38,2 57,2 42,8
barn/ungdom/utbildning 2,4 2,0 52,9 47,1
kultur/fritid/turism 4,4 4,4 48,6 51,4
teknik/miljö/trafik/fastighet 8,3 15,3 33,9 66,1
övriga facknämnder 31,0 40,0 42,3 57,7
totalt 100,0 100,0 48,6 51,4
totalt, antal 1 536 1 622    

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26