Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i region efter position 2019

Procentuell fördelning, könsfördelning (%) och antal

Position Procentuell fördelningKönsfördelning
 kvinnormänkvinnormän
ordförande 3 3 46 54
vice ordförande 5 5 47 53
övriga ordinarie ledamöter 44 45 48 52
ersättare 48 46 49 51
totalt 100 100 48 52

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26