Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i regioner efter organ 2019

Procentuell fördelning, könsfördelning (%) och antal

 Procentuell
fördelning
Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Regionfullmäktige
48 47 49 51
Regionstyrelsen
8 8 47 53
Facknämnder
42 41 49 51
Övriga nämnder
2 3 40 60
Totalt, procent
100 100 48 52
Totalt, antal
3 658 3 929    

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26