Till innehåll på sidan

Ledamöter i riksdagens utskott 1973, 1985, 1998, 2010 och 2021

Könsfördelning (%)

Utskott1973 1985 1998 2010 2020 2021
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Arbetsmarknads 20 80 27 73 35 65 65 35 47 53 47 53
Bostads/Civil 13 87 20 80 35 65 53 47 29 71 29 71
Finans 7 93 20 80 29 71 47 53 41 59 47 53
Försvars 7 93 20 80 35 65 35 65 35 65 29 71
Justitie 33 67 27 73 65 35 47 53 35 65 35 65
Konstitutions 7 93 20 80 29 71 47 53 53 47 41 59
Kultur 33 67 60 40 53 47 41 59 53 47 53 47
Lag 27 73 33 67 47 53 .. .. .. .. .. ..
Miljö-och jordbruks 13 87 20 80 41 59 47 53 59 41 53 47
Närings .. 100 20 80 41 59 29 71 41 59 41 59
Skatte 13 87 13 87 29 71 59 41 41 59 47 53
Social 20 80 47 53 53 47 59 41 71 29 71 29
Socialförsäkrings 20 80 60 40 59 41 35 65 59 41 47 53
Trafik .. 100 13 87 35 65 53 47 35 65 35 65
Utbildnings 20 80 27 73 47 53 59 41 47 53 41 59
Utrikes 7 93 27 73 59 41 47 53 29 71 29 71
Totalt, procent 15 85 28 72 43 57 48 52 45 55 43 57

Källa: Sveriges riksdag, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Före 1996 hade varje utskott mellan 12 och 17 ledamöter. Från 1996 har varje utskott 17 ledamöter.

Uppgifter för 2021 gäller från 22 november.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26