Till innehåll på sidan

Nominerade och valda till allmänna val efter födelseregion 2018

Antal och könsfördelning (%)

 NomineradeValda
 AntalKöns-
fördelning
AntalKöns-
fördelning
RiksdagKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
  Inrikes födda 2 411 3 091 44 56 150 170 47 53
  Utrikes födda 337 377 47 53 11 18 38 62
Regionfullmäktige                
  Inrikes födda 4 741 6 311 43 57 732 825 47 53
  Utrikes födda 673 727 48 52 76 63 55 45
Kommunfullmäktige                
  Inrikes födda 19 944 27 911 42 58 4 995 6 646 43 57
  Utrikes födda 2 557 3 017 46 54 500 538 48 52

 

Källa: Nominerade och valda, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26