Till innehåll på sidan

Regering och regeringskansli efter position 1973, 1985, 1998, 2010, 2019 och 2021

Könsfördelning (%)

 Befattning1973 1985 1998 2010 2019 2020 2021
 KvMKvMKvMKvMKvMKvMKvM
Statsråd inkl. statsministern 11 89 25 75 50 50 45 55 52 48 52 48 55 45
Statssekreterare inkl. kabinettssekreterare .. 100 12 88 35 65 36 64 50 50 49 51 50 50
Chefstjänstemän 2 98 11 89 17 83 34 66 46 54 44 56 51 49

Källa: Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna för 2021 avser januari.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26