Till innehåll på sidan

Regering och regeringskansli efter position 1973, 1985, 1998, 2010 och 2019

Könsfördelning (%)

Befattning19731985199820102019
 KvMKvMKvMKvMKvM
Statsråd (inkl. statsministern) 11 89 25 75 50 50 45 55 52 48
Statssekreterare (inkl. kabinett-
sekreterare)
100 12 88 35 65 36 64 50 50
Chefstjänstemän 2 98 11 89 17 83 34 66 46 54

Källa: Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna för 2019 avser januari.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26